Manja Cornelissen

home


Van binnen naar buiten

In mijn werk staat de menselijke ervaring in al zijn aspecten centraal:
het innerlijk landschap.
Mijn benaderingswijze en uitdrukking is abstract.
Doordat ik experimenteel en onderzoekend omga met materialen en
technieken – een langdurig en complex spel van krachten en impulsen –
ontstaan werken met een bijzondere textuur en een boeiende gelaagdheid.

Van buiten naar binnen

In 2012 onderzocht ik ter afwisseling het tegenovergestelde:
hoe zou het zijn om van buiten naar binnen te werken?

Hiervoor zocht ik als uitgangspunt naar een saai, niet-mooi object en vond
een kratje in de afvalcontainer van de supermarkt.

Hieruit ontstond een serie werken, getiteld ‘Out of the box’.

Terwijl ik het tegenovergestelde onderzocht, ontdekte ik gaandeweg dat de
werken als vanzelf meer en meer ook van binnen naar buiten ontstonden:
het natuurlijke gevolg van een verinnerlijkt beeld van een kratje, de sporen ervan.